Školy

Škola sa zapája do Školského programu prostredníctvom schváleného žiadateľa (dodávateľa), s ktorým uzatvára zmluvu. Každá zapojená škola musí dodržiavať určité povinnosti, ktoré vyplývajú z európskej a národnej legislatívy. Bližšie informácie nájdete v príručke a prílohách.