Monitoring

Členské štáty sú v zmysle európskej legislatívy povinné predkladať výročnú monitorovaciu správu k 31. januáru kalendárneho roku, ktorý nasleduje po skončení príslušného školského roku.

Výročné monitorovacie správy obsahujú informácie o:

  • finančných prostriedkoch použitých na dodanie a distribúciu výrobkov školského programu;
  • finančných prostriedkoch použitých na sprievodné vzdelávacie opatrenia;
  • počte škôl a detí, ktoré sa zúčastňujú na školskom programe;
  • priemernej veľkosti porcií a priemernej cene za porciu;
  • frekvencii dodávania výrobkov;
  • množstvách dodávaných výrobkov a iné.

Výročné monitorovacie správy SR môžete nájsť na tomto odkaze: Výročné monitorovacie správy SR