Ministerstvá

Školský program je súčasťou podporných mechanizmov v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ, preto je jeho gestorom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zabezpečuje prípravu legislatívy a strategických dokumentov, podľa ktorých sa program realizuje, hodnotí a financuje.

Úspech Školského programu a splnenie cieľov, ktoré súvisia so zlepšením zdravia mladej generácie je možný len za aktívnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva zdravotníctva SR, prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva SR. Zamestnanci oboch rezortov sa podieľali na príprave Stratégie Slovenskej republiky pre realizáciu Školského programu na školské roky 2023/2024 – 2028/2029.