Informačné plagáty

Škola zapojená do Školského programu povinne zverejňuje informačný plagát, ktorý trvalo umiestňuje na dobre viditeľnom mieste pri hlavnom vchode do školy. Škola tlačí plagát vo veľkosti min. A3. Informačný plagát 

Škola označuje miesto výdaja (napr. pri výdajnom okienku v školskej jedálni) výrobkov Školského programu plagátom vo veľkosti minimálne A4. Plagát na označenie výdajného miesta

Škola musí dbať o to, aby každý automat, ktorý slúži na distribúciu mlieka a mliečnych výrobkov, bol vždy viditeľne označený. Súčasťou označenia automatu je aj zoznam výrobkov Školského programu, ktoré sa distribuujú prostredníctvom tohto automatu. Plagát na označenie automatu