Hodnotiaca správa Školského programu

Európska komisia zverejnila hodnotiacu správu Školského programu.

Výsledky hodnotenia fungovania Školského programu v SR počas jeho implementácie v Slovenskej republike v školských rokoch 2017/2018 – 2021/2022 (hodnotiacu správu) nájdete na linku: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/market-measures/school-fruit-vegetables-and-milk-scheme/country/slovakia_en